بازیابی اطلاعات رسانه افزار
شرکت رسانه افزار مرکز بازیابی اطلاعات با ۲۰ سال سابقه درخشان انواع هارد - انواع فایل سیستم - انواع سرور و RAID و انواع حافظه و فیلم و عکس - ماشینهای مجازی - SAN , NAS , DAS
4 subscribers

Videos