ThanKinhGiay
Hít thở, sống và làm việc cùng nền văn hoá sát mặt đất, Youtube TKG là cuộc sống của một Thần Kinh Giày, thông qua lời kể của Nam Phạm và đội ngũ.
124000 subscribers

Videos