آکواریوم* ببر ماهی سوماترا0
8208

مدتی هست ک تصمیم گرفتم ی ماهی جدید ک تا ب حال تجربه نگهداریشو نداشتم، ب ماهیای آکواریومم اضافه کنم. نظرم رفت ب سمت « سوماترا ». ب آکواریوم فروشی نزدیک خونه م سفارش دادم ک برام بیاره. قرار شده تا 2-3 روز دیگه بره ماهیران و اگه این ماهی ب پستش خورد، برام بگیره.

Published by: علیرضا Published at: 9 years ago Category: حیوانات