موسسه آموزش عالی آزاد امین برگزار میکند

733


0

موسسه آموزش عالی آزاد امین با داشتن بانک مقالات جامع درزمینه های مدیریت اجرایی ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت بازاریابی ، مدیریت بیمه ، مدیریت ریسک و… ارائه در وب سایت و برگزاری دوره های مدیریت ارشد اجرایی ،مدیریت ارشد بازاریابی ،بازرگانی و مدیریت ارشد پروژه (عالی ) و… درصدد ارتقاء سطح دانش تمام علاقه مندان رشته های مدیریت و رشته های مرتبط با آن است. تلفن: 50 76 47 38 051 آدرس: مشهد – بلوار احمدآباد

Published by: موسسه آموزش عالی آزادامین(مدیریت MBA_DBA)
Published at: 3 years ago
Category: فیلم و انیمیشن