همایش جاواویژن 97 [بخش اول]: چالش واسط کاربری در نرم افزارهای سازمانی جاوا0
637

سخنران: جناب آقای علی جلال، همایش جاوا ویژن-دانشگاه شهید بهشتی- آبان 97، مروری بر تکنولوژی های واسط کاربری در سال های اخیر و نحوه به کارگیری دو تکنولوژی واسط کاربری در نرم افزارهای سازمانی جاوا، پیگیری همایش های آتی: http://javacup.ir/

Published by: انجمن جاواکاپ Published at: 5 years ago Category: علمی و تکنولوژی