چین چگونه کرونا در ووهان را کنترل کرد؟

2 K


0

از قرنطینه شهر 11 میلیونی تا 7 برابر شدن تولید روزانه ماسک

Published by: پایگاه خبری-تحلیلی فردا
Published at: 1 year ago
Category: فیلم و انیمیشن