آموزش ویدیویی 0 تا 100 طراحی تا چاپ و بسته بندی بهرنگ

2.9 K


0

آموزش 0 تا 100 یک فلیل برای چاپ از عکاسی - طراحی - لیتوگرافی - چاپ - و برش و ترتیب و تقویم محصول شرکت آگفا گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ویدیو آموزش کار با دستگاه چاپ افست گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ماشین چاپ افست ، ماشین چهاررنگ افست برای دیدن ادامه ویدیو های آموزشی و مطالب آموزشی و همچنین اراده خدمات در زمینه طراحی و چاپ و تبلیغات و بازاریابی به سایت زیر مراجعه فرمایید http://behrangdesign.ir/

Published by: گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
Published at: 6 years ago
Category: آموزشی