آنالیز مسابقه لیورپول - آرسنال

383


0

آنچه در این مسابقه به چشم آمد تنوع در طراحی حملات لیورپول برای رسیدن به دروازه حریف بود. استفاده از بازی ترکیبی، پرسینگ و توپ گیری در زمین حریف، بازی مستقیم و همینطور استفاده از ضد حملات برنامه لیورپول برای رسیدن به گل در این مسابقه بود. توانایی بالای بازیکنان لیورپول در مصاف های یک در برابر یک و ضعف درسازمان دهی و پوشش های دفاعی بازیکنان آرسنال از دیگر نکات قابل توجه در این مسابقه بود.

Published by: سپهر
Published at: 2 years ago
Category: فیلم و انیمیشن