اسرائیل و سوریه حملات موشکی و هوایی به خاک خود را «خنثی» کردند…

88


0

دفاع هوایی ارتش سوریه پیش از این از انهدام چند فروند موشک در جنوب این کشور خبر داده بود.… لب بیشتر : http://fa.euronews.com/2019/01/20/syria-repels-israeli-attack-in-south-while-israel-talks-of-rocket-attack-in-golan-heights

Published by: emsho
Published at: 2 years ago
Category: فیلم و انیمیشن