مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - استاد بنان :: ساز و آواز دشتی

1.4 K


0

غزل از حافظ | خواننده: استاد غلامحسین بنان | ویولن: مهدی فتاح | دستگاه: آواز دشتی | مَطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست/که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست/من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق/چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست/می بده تا دهمت آگهی از سر قضا/که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست/کمر کوه کم است از کمر مور این جا/ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست/...

Published by: آوای فاخته
Published at: 44 years ago
Category: موسیقی