فیلم سینمایی پی (π)، بخش ۱۱

68


0

اعتقاد ژاپنی ها به شباهت جهان و تخته بازی گوی، تفاوت ریاضیدان و رمز شناس اعداد.

Published by: دکتر علی عبدالعالی
Published at: 10 months ago
Category: فیلم و انیمیشن