کورس Agile - مانیفست چابک: اصول

53


0

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=84806

Published by: نیکدخت فرهنگ
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی