مساله نصف کردن دقیق ساندویچ (و قضیه‎ی ریاضی مرتبط آن)

252


0

یک قضیه ی ریاضی در مورد امکان نصف کردن دقیق و ریاضی یک ساندویچ سه-تکه (یا هر سه جسم فضایی دیگری) صحبت می کند، طوری که فقط با یک برش هر سه جسم دقیقاً به دو نیم تقسیم شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این قضیه ویدیو را مشاهده کنید.

Published by: علمی و آموزشی
Published at: 4 years ago
Category: آموزشی