تفاوت ذهن فقیر و ثروتمند !!!

1.3 K


0

تفاوت واقعی بین ثروتمندان و فقرا در ذهن اونهاست.... نگرش ذهنی مثبت یک نیروی قدرتمند است که شما را به سما اهدافی که در زندکی دارید سوق میدهد بنابراین با توجه به قانون علت و معلول ذهنی شما ایده ها منابع لازم و افراد جدید را برای تثبیت افکار خود به زندگیتان جذب میکنید برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام و یا سایت ما مراجعه کنید http://www.monyms.ir https://telegram.me/monyms

Published by: فرزاد
Published at: 4 years ago
Category: آموزشی