فاطمه اگه دوسم داری کپشنو بخون

118


0

فاطمه میدونم که تو زمان دوستیمونم ازم بیزار بودی ولی من عاشقتم دلم برای کیارا گفتنت تنگ شده توروخدا منو ببخش من عاشقتم خیلی خیلی خیلی زیاد تو که نیستی یه تیکه از قلیمم انگاری نیس ولی من تورو خیلی دوس دارم خیلی خیلی لطفا برگرد پیش اجی خودت منو ببخش تمام قسمت سیاه زندگیمو برات تعریف کردم پس دوباره برگرد پیشم اجی خودمی خیلی دوست دارم خیلی خیلی قول میدم بشم همون کیارا قبلی که برات جون میده قول قول قول هرچی بخوای برات میکنم ولی دوباره برگرد پیش اجیت من دلم بدجوری برات تنگ شده خیلی خیلی خیلی خیلی خواهش میکنم تورو

Published by: MIx kiara ♡فـالـ♡ـو=فـالـ♡ـو♡
Published at: 2 weeks ago
Category: فیلم و انیمیشن