مدیریت رسانه mba

80


0

MBA رسانه به شما کمک می کند تا به عنوان یک فرد حرفه ای در زمینه ی رسانه و مطبوعات مانند فیلم و تلویزیون، تبلیغات و برندینگ، چاپ و ارتباطات دیجیتال، به عنوان فردی صاحب نظر و متخصص در این زمینه فعالیت داشته باشید. فرآیند دیجیتالی شدن، رشد ارتباطات را افزایش داده است و منجر به افزایش تقاضا برای متخصص در زمینه ی رسانه شده است.

Published by: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
Published at: 1 year ago
Category: فیلم و انیمیشن