همایش جاواویژن 97 [بخش سوم]: جاوا برای جاوا0
2078

سخنران: جناب آقای حمیدرضا آموزگار، همایش جاواویژن، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 97، هجوم ابزارها، فریمورک ها و راهکارهای ابری، روز به روز عمق دانش مهندسین ما را بیشتر کاهش داده است. تعداد کم افرادی که توانمندی و علاقه مندی ایجاد زیرساخت های پایه ای داشته باشند ما را به سمت مصرف گرایی مبتنی بر تکتولوژی سوق داده. ثبات یک صنعت در کشور به میزان تولید تکنولوژی های پایه ای مرتبط با آن وابسته است. در این سخنرانی مقدمه ای بر اهمیت ایجاد کتابخانه ها و سرویس های پایه ای را خواهیم شنید. پیگیری همایش های آتی: javacup.ir

Published by: انجمن جاواکاپ Published at: 5 years ago Category: علمی و تکنولوژی