فرسودگی مخازن CNG و انفجار

52


0

انفجاری دیگر این بار در نکا “فرسودگی مخازن و انفجار” نتیجه عدم توجه به نکات ایمنی و استاندارد خودروهای دوگانه سوز ...(ادامه مطلب در کانال تلگرام فهامه)

Published by: شرکت مهندسی صنعتی فهامه
Published at: 5 months ago
Category: فیلم و انیمیشن