معرفی کارت ویزیت گلاسه توسط محمد فیض آبادی فراهانی

709


0

محمد فیض آبادی فراهانی کارشناس گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ در این ویدیو به معرفی کارت ویزیت گلاسه می پردازد. https://behrangdesign.ir/

Published by: گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
Published at: 4 years ago
Category: آموزشی