دانلود آموزش Machine Learning - از سوال درست بپرس

44


0

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-azure-machine-learning-development-1-basic-concepts/

Published by: مهرافروز فنی‌زاده
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی