پایین کشیدن بنای نژادپرستانه در آمریکا

41


0

تصاویری از پایین کشیدن بنای یادبود "سربازان کشته شده در جنگ با بومیان آمریکا" توسط معترضین و بومیان آمریکا در آریزونا ...............

Published by: ❤بروز ویدیو❤
Published at: 4 months ago
Category: فیلم و انیمیشن