مصاحبه «جایزه اصفهان» با محمد رضا قانعی (معمار)

11.5 K


0

حقایق جذاب معماری از زبان محمد رضا قانعی (معمار) - "همیشه دلم میخواست برای مردم بسازم"

Published by: جایزه اصفهان
Published at: 2 years ago
Category: فیلم و انیمیشن