مصاحبه مردمی / انتظارات مردم از نمایندگان مجلس

318


0

خبر باغستان : به میان مردم رفته ایم و از آنها پرسیده ایم از یک نماینده مجلس چه انتظاراتی دارید؟

Published by: خبر باغستان (تنها رسانه خبری شهر باغستان - شهریار)
Published at: 1 year ago
Category: فیلم و انیمیشن