برای اولین بار پکیج آموزشی ایمپلنت استارتر....0
20

برای اولین بار پکیج آموزشی ایمپلنت استارتر.... در صورتی که می خواهید درمان ایمپلنت را تازه شروع کنید و به صورت عملی از پایه فرا بگیرید، پکیج آموزشی استارتر پاسخگوی شما جهت شروع درمان های ایمپلنت می باشد. ۱۰۰ نفر اول ثبت نام کننده می توانند پس از آموزش مقدماتی، از کارگاه جراحی زنده به صورت رایگان استفاده نمایند. ۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۹

Published by: موسسه دندانپزشکی پیشگامان پارسه Published at: 5 months ago Category: آموزشی