سرکار گذاشتن شبکه وهابی

1.6 K


0

موسسه ارزان تایپ به منظور کاهش قیمت تایپ از طریق حذف واسطه گران و افزایش کیفیت خدمات تایپ پا به عرصه وجود گذاشت. این موسسه برای جلب رضایت مشتریان در تلاش است تا بهترین خدمات را در کمترین زمان ممکن ارائه کند . اهداف 1- شفافیت در قیمت گذاری از طریق ساده کردن و قابل فهم کردن تعرفه های تایپ. 2- قیمت گذاری بر اساس تعداد کلمات تایپ شده برای جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان.

Published by: ارزان تایپ
Published at: 4 years ago
Category: سرگرمی