سخنرانی پرفسور نسرین سراجی - مراسم رونمایی جایزه اصفهان - کاخ چهلستون

840


0

سخنرانی پرفسور نسرین سراجی دانش آموخته ی آکادمی معماری AA لندن - رئیس مدرسه عالی معماری پاریس و عضو هیئت راهبردی جایزه اصفهان در مراسم رونمایی از این جایزه، با عنوان "معماری نیاز نیست؛ ضرورت است - 23 مردادماه 98 - کاخ چهلستون

Published by: جایزه اصفهان
Published at: 1 year ago
Category: فیلم و انیمیشن