بازيگرانى كه نان ايران را مى خورند اما غم ايران را نه!!!

6.4 K


0

در اين ويدئو به مسئله ى بازيگرانى مى پردازيم كه در ايران كار مى كنند اما درآمدشان را خارج از ايران خرج مى كنند و سؤال مى كنيم كه آيا اين موضوع به ما ربط دارد يا نه؟! فروشگاه هوشمند شاپ https://idpay.ir/hoshmandshop/shop www.Instagram.com/hoshmandshop

Published by: آپارات کده
Published at: 2 years ago
Category: فیلم و انیمیشن