دانش فنی پایه سال دهم "صنایع چوب و مبلمان" پودمان پنجم قسمت دوم

80


0

دانش فنی پایه سال دهم "صنایع چوب و مبلمان" پودمان پنجم قسمت دوم - گروه های آموزشی استان فارس

Published by: کانال آموزش و پرورش فارس در آپارات
Published at: 10 months ago
Category: فیلم و انیمیشن