صادرات میوه خشک0
1075

میوه خشک ازجمله محصولاتی است که ما به جهت پایین بودن هزینه تولید این محصول ظرفیت خوبی برای تولید و صادرات آن داریم. این محصول دارای مزیت های صادراتی خوبی ازجمله دوام بالا ، ارسال آسان نمونه ، تنوع در بسته بندی و...می باشد. بازارهای جهانی خوبی برای عرضه این محصول وجود دارد اما کشور ما حجم کمی از این بازارها را به خود اختصاص داده است. باید سعی کنیم بازارهای مصرف و عرضه این محصول را هوشمندانه انتخاب کنیم تا بتوانیم در عرصه صادرات آن قوی ظاهر شویم.

Published by: nezamparvar Published at: 5 years ago Category: آموزشی