سرویس و نگهداری سیستم سوخت رسانی جایگاه های CNG

31


0

کلیه جایگاه داران عرضه کننده سوخت CNG جهت اخذ مجوز فعالیت خود و در راستای ارتقای سطح ایمنی و استاندارد مصرف کنندگان این سوخت پاک ، ملزم به رعایت اصول ایمنی و استاندارد می باشند... (ادامه مطلب در کانال تلگرام فهامه)

Published by: شرکت مهندسی صنعتی فهامه
Published at: 9 months ago
Category: فیلم و انیمیشن