دایو سازمانی چیست؟

17


0

در این ویدیو من علی متظرالظهور بطور خلاصه در مورد برخی از عللی که باعث خروج کارمندان موفق و سرآمد در یک سازمان می شود، بحث می کنم.

Published by: arianabhari
Published at: 3 years ago
Category: کارتون