تست صاعقه گیر الکترونیکی AIDITEC

1.7 K


0

بر اساس استاندارد IEC 62305 , NFC 17102 تست دوره ای صاعقه گیر و سیستم های صاعقه گیر الزامی می باشد لذا در این کلیپ نحوه تست صاعقه گیر الکترونیکی AIDITEC ارائه می گردد.

Published by: مبتکران صنعت
Published at: 4 years ago
Category: فیلم و انیمیشن