علمی آموزشی

مشترک   ۰

آموزش نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه

۱۹
۷ ماه قبل

آموزش نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط سایت مالی سنتر با استاد حسین آباقی

مالی سنتر حسین آباقی نسبت جاری به ارزش ویژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.