علمی آموزشی

مشترک   ۰

آموزش نسبت جاری در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

۹
۶ ماه قبل

نسبت جاری چیست و چگونه محاسبه میشود . این محتوا در سایت مالی سنتر توسط استاد حسین آباقی تهیه و تدوین شده است

مالی سنتر حسین آباقی نسبت جاری تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تحلیل مالی

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.