ورزشی

مشترک   ۰

حیله های شروع بازی برای نوآموزان در شطرنج

۲۱۵
۸ ماه قبل

در این ویدیو به بررسی حیله حمله به پیادهf7و راه خنثی کردن آن پرداخته شده.

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس ورزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.