دینی مذهبی

مشترک   ۰

Quran-Para10/30-Urdu Translation

۳
۱ ماه قبل

Quran Recitation: Mishary bin Raashid Al Afasy -- Translation: Fateh Muhammed Jalandhary

Playlist link: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8LzbcfKeLJd-MH1t7QpFUP1ZykCtHhkJ

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس دینی مذهبی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.