علمی آموزشی علمی آموزشی

مشترک   ۰

تفسیر ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم استاد غفارزاده

۱
۶ ماه قبل

تفسیر کامل ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم توسط استاد غفارزاده مستشار مالیاتی کشور .

قانون مالیاتهای مستقیم مالی سنتر تفسیر قانون مالیاتهای مستقیم آموزش مالیات استاد غفارزاده

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس علمی آموزشی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.