موسیقی موسیقی

مشترک   ۰

آلبوم لوتوس و ماجرای دستبند سه رنگ کاوه آفاق

۰
۵ ماه قبل

در برنامه ی پشت استیج، این بار به کنسرت وزارت کشور رفته ایم و در سالن وزارت کشور از هواداران پر و پا قرص کاوه آفاق و از پشت صحنه ی این کنسرت برنامه تهیه کرده ایم.
این کنسرت و مصاحبه ی اختصاصی گروه رسانه ای باما را ببینید.
تهیه شده در گروه رسانه ای باما
www.baamaagroup.ir

موزیک موزسیقی تلویزیون باما باما پشت استیج کاوه آفاق

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس موسیقی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.