دینی مذهبی

مشترک   ۰

حمید حامی و بابک صحرایی در کنار جوانان به خاطر ترانه

۹
۵ ماه قبل

کارگاه ترانه با حظور مهمان ویژه، حمید حامی برگزار شد.
در این کارگاه جوانان علاقمند به ادبیات و ترانه که به همت بابک صحرایی گرد هم آمده بودند، به تبادل اندیشه و تجربه پرداختند.
ترانه در تولید اثر موسیقیایی خوب، چنان اثر گذار است که باید بیشتر از اینها به ان پرداخت.

کارگاه شعر بابک صحرایی با حضور واالایار و حمید حامی که توسط گروه رسانه ای باما به تصویر کشیده شده است را ببینید.

اجرا: سهیل مقیمی
تصویربردار: مهدی دباغزاده
تدوین: مهرنوش صادقی
روابط عمومی: محمد عزیزی
کارگردان: محمد کیانی

تهیه شده در گروه رسانه ای باما
www.baamaagroup.ir

گروه رسانه ای باما کارگاه ترانه بابک صحرایی حمید حامی والایار ترانه موزیک موزیک ویدئو

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس دینی مذهبی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.