سلامت و پزشکی

مشترک   ۰

دلیل عقب انداختن کارها و کمبود توجه و تمرکز

۱۰۳
۷ ماه قبل

دکتر هولاکویی در مورد به تعویق انداختن کارها صحبت میکند

هولاکویی اهمال کاری کمبود توجه و تمرکز دیدئو

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس سلامت و پزشکی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.