تفریح و سرگرمی

مشترک   ۰

سولماز نراقی : شروع اجرای امشب فالش بود

۶۴
۸ ماه قبل

در دومین شب از اجراهای تالار وحدت در 34 جشنواره موسیقی فجر گروه ارکستر سازهای ایرانی به رهبری علی اکبر قربانی اجرا شد که منتقدان

موزیک تلویزیون باما جشنواره موسیقی فجر موسیقی سنتی

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس تفریح و سرگرمی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.