ناشنوایان

مشترک   ۰

تاریخچه سی و سه پل با زبان اشاره

۴۸
۱۱ ماه قبل

خلاصه ای از فیلم درباره ای سی و سه پل در اصفهان ...
( توضیح کامل👈 در اپلیکیشن تورنا ( Tourna ) )

ناشنوا ناشنوایان گردشگری تور اصفهان سی و سه پل اپلیکیشن Deaf tourna Tourism تاریخچه تورنا

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس ناشنوایان

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.