موسیقی

مشترک   ۰

ماجرای صدایی که اشتباه گرفته شد

۵
۵ ماه قبل

بازی والایار از زبان خودش
از خواب برگشتم به تنهایی
پل میزنم از تو به زیبایی
اجرا: سهیل مقیمی تصویربردار: مهدی دباغزاده تدوین: مهرنوش صادقی مدیر تولید: محمد کیتبی تهیه شده در گروه رسانه ای باما www.baamaagroup.ir

والایار بابک صحرایی حمید حامی گروه رسانه ای باما تلویزیون باما کارگاه ترانه کارگاه شعر و موسیقی

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس موسیقی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.