موسیقی

مشترک   ۰

زنان در موسیقی ایران وگفته های سولماز نراقی در این باره

۳۶۶
۶ ماه قبل

سولماز نراقی در حاشیه ی اختتامیه جشنواره موسیقی فجر، نظراتش در مورد موسیقی زنان را بیانکرده است. او در این جشنواره از گروه خنیاگران مهر، به عنوان گروهی منسجم از نوازندگان زن ایرانی مثال می زند و امید دارد به زودی زنان در ایران ، به اهنگسازی به صورت جدی بپردازند.
تهیه شده در گروه رسانه ا ی باما
www.baamaanews.ir

موسیقی موسیقی سنتی موزیک زنان

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس موسیقی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.