کودک و نوجوان

مشترک   ۰

آموزش ریتم و دف نوازی به کودکان

۳۰
۸ ماه قبل

مجموعه‌ی حاضر به همت گروهی از دست اندرکاران و هنر آموزان سازهای کوبه‌ای تهیه گردیده و حاصل سال‌ها تجربیات عملی در زمینه آموزش ساز دف به کودکان است.

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس کودک و نوجوان

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.