تفریح و سرگرمی

مشترک   ۰

از مهناز افشار کباب شده تا حمالان طلا در سینما باما

۱۲۰
۸ ماه قبل

در این برنامه سینما باما همراه خواهید بود با تازه های سینما با مهرنوش صادقی از گروه رسانه ای باما اجرا : مهرنوش صادقی سردبیر : محمد عزیزی کارگردان سهیل مقیمی تدوین و صداگذاری : مهرنوش صادقی تهیه شده در گروه رسانه ای باما www.baamaagroup.ir

سینما باما فیلم فیلم کوتاه تلویزیون باما گرو رسانه ای باما

دسترسی به مجموعه ویدئوهای سرویس تفریح و سرگرمی

با تماشای ویدئوهای رایگان و اشتراک در مجموعه ویدئوهای ارزشمند از تولیدکنندگان و منتشرکنندگان ویدئو حمایت کنیم.