نفس گیر ترین فیلم ترسناک سال های اخیر: مکان آرام!

6.9 K

NEW MOON(مهدی)

0

اینقدر این فیلم خوبه که با کیفیت رو پرده ای دیدمش! نفس گیر ترسناک غم انگیز با روایت خانوادگی بسیار عالی! به جرات میتونم بگم بعد چندین سال یه کار خیلی عالی و درجه یک دیدم تو ترسناک که نفس آدم رو حبس میکرد!

Published by: NEW MOON(مهدی)
Published at: 3 years ago
Category: