پندار اکبری و تجربیات جدیدش در عرصه بازیگری

488

پایگاه خبری فردا

0

پندار اکبری: در بعضی کارهایی که تولید می‌شود سراغ گزینه‌های اولشون که در لیست‌هایشان است می‌روند... بعضی کارهایی که پیشنهاد می‌شود از نظر کیفی مورد علاقه من نیست... http://www.fardanews.com/fa/news/746987

Published by: پایگاه خبری فردا
Published at: 3 years ago
Category: