وقتی دی او حرف می زنه و سهون و بکهیون و چانیول مسخرش می کنن -_- ^_^ اکسو EXO

9 K

توضیحات *سوهو : اکسو بدون اکسوال ها هیچی نیست *EXO_Sara_EXO#

0

سوهو به زور دی او رو مجبور می کنه حرف بزنه ... بعد نمی دونم واسه چی بقیه بهش می خندن یا بخاطر اینه که دی او به دوربین نگاه نمی کنه و نگاهش یه جای دیگه ست یا بخاطر جیغ و فریاد فن هاست ... ووی فکر کنم خجالت می کشید حرف بزنه استرس داشت ... هه بعد ازاینکه چانی به دی او با دستش می گه اونجارو نگاه کن دی او هم با انگشتش رو به اون سمت می گیره و تاییدش می کنه تائو نمی دونم چرا خشکش زده ^_^ مرحوم جونگهیون رو هم که دیدین خدا رحمتش کنه ...

Published by: توضیحات *سوهو : اکسو بدون اکسوال ها هیچی نیست *EXO_Sara_EXO#
Published at: 3 years ago
Category: