سهون دست چانیول رو دوباره پس می زنه ^_^ اکسو EXO

2.5 K

توضیحات *سوهو : اکسو بدون اکسوال ها هیچی نیست *EXO_Sara_EXO#

0

وای خدا اینبار سهون از سلاح گرم استفاده کرد :خنده: آخی چانیول پرید رفت پیشش که بزنه قدش ولی سهون نه تنها دستش رو پس زد تازه دو تا انگشتش رو به نشونه ی تفنگ گرفت سمتش و شلیک کرد ... البته این انتظار از سهون دور نیست :خنده: چانی چقدر مهربونه باز می خندید ^_^ http://www.namasha.com/v/foiphvJb

Published by: توضیحات *سوهو : اکسو بدون اکسوال ها هیچی نیست *EXO_Sara_EXO#
Published at: 3 years ago
Category: